THÔNG TIN CƠ BẢN Đối tượng phụ kiện: Nữ giới. Xuất xứ: Hàn Quốc. Chất liệu kính: Nhựa – 99.000đ

THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Đối tượng phụ kiện: Nữ giới.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc.
  • Chất liệu kính: Nhựa

Gias tham kharo: 99.000 VNDD