YẾN MẠCH DK VÀ THỰC ĐƠN GIẢM CÂN ĐẶC BIỆT – 85.000đ